Armenian (Հայերեն)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Գլխավոր Օգտակար նյութեր


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

ՀՀ Նախագահ

 

ՀՀ Կառավարություն

Դատական համակարգ

ՀՀ Ազգային ժողավ


Դատական տեղեկատվական համակարգ
Սխալ
  • JFTP::connect: Could not connect to host "localhost" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "localhost" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "localhost" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "localhost" on port 21

11.05.2015թ.

Dzer iravakhorhrdatuՈրքա՞ն է կազմում երեխաների համար դատական կարգով բռնագանձվող ալիմենտի չափը

Պարզաբանում.

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի ստորև ներկայացված պահանջների, սահմանվել է հետևյալը.

Երեխաների համար ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ նրա ծնողների միջև համաձայնության բացակայության դեպքում ծնողներից ալիմենտի բռնագանձումը կատարվում է դատական կարգով՝ հետևյալ չափերով ամենամսյա վճարումներ կատարելու միջոցով՝ ա) մեկ երեխայի համար ծնողների վաստակի և (կամ) այլ եկամտի մեկ քառորդը. բ) երկու երեխաների համար՝ մեկ երրորդը. գ) երեք և ավելի երեխաների համար՝ կեսը։

Սույն մասով նախատեսված ամենամսյա վճարումների չափը յուրաքանչյուր երեխայի համար չպետք է պակաս լինի սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափից, իսկ գործազրկության նպաստ ստացող ծնողներից ալիմենտ բռնագանձելիս` գործազրկության նպաստի 20 տոկոսից (հոդվածի 1-ին մաս):

Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված բաժինների չափերը կարող են դատարանով նվազեցվել կամ ավելացվել` հաշվի առնելով կողմերի գույքային ու ընտանեկան դրությունը և ուշադրության արժանի շահերը (հոդվածի 2-րդ մաս)։Կարդացեք նաև

Ի՞նչ է փոխառության պայմանագիրը և ի՞նչ կարգով է այն կնքվում

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը

Աշխատողի հետ վերջնահաշվարկի կատարման կարգը

Գործատուի մեղքով աշխատավարձի և աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված այլ վճարումների ժամկետանց վճարման դեպքում ի՞նչ պատասխանատվություն է սահմանվում

Ի՞նչ կարգով և պայմաններով է իրականացվում պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցումը

Անձի պատիվը, արժանապատվությունը, գործարար համբավը ենթակ՞ա են պաշտպանության այլ անձի կողմից հրապարակայնորեն արտահայտված վիրավորանքից և զրպարտությունից

Ի՞նչ է մտնում ժառանգության զանգվածի մեջ

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի ինչպիս՞ի սահմանում է տրված աշխատող և գործատու հասկացությանը

Ի՞նչ է աշխատանքային պայմանագիրը

Որո՞նք են աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմքերը